سامانه داوری مقالات

 akac_desgin_icone_site-9.png

 b0xl_desgin_icone_site-5.png

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1400/03/20
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1400/03/28
  • کنفرانس1400/03/30